Stowarzyszenie ML in PL / ML in PL Association

contact@mlinpl.org

ul. Jana Kochanowskiego 32 m. 125
01-864, Warszawa

KRS: 0000754960,
NIP: 1182183164,
REGON: 381658081